Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx txir lưs muôv cangz tơưr njuôz hưr cơ txi txir yênhx shông nhoz Đăk Săk

26/03/2020 14:44 G3T+7

Hli 8/2015, tix lâul Nguyễn Văn Đảm (1981) zuôr 5 ha angr ntơưv jos Đưc Long, xar Đăk Săk (Đăk Mil) chia chos 1.500 tsoz txir lưs muôv cangz tơưr njuôz hưr cơ sinh hocx. Tix lâul tsơưs sir zôngv qir mfông hoar hocx; sir zôngv nzaz, yuôx hưr cơ chia lơưr cangz, zôngr.

Trơưs chiv, uô kangz 8 hli, txir lưs muôv cangz lo đê txir iz jas, tangz sis vangx txir ntơưv tix lâul Đảm nhis hnuôr txi ntâu jangl txir hur iz shông. Chia uô lo li ntơư, iz shông tsoz txir lưs muôv cangz muôx 4 – 5 jas txar njil haz hnuôr zos jas can thiêps cir thuôx chia txi txir yênhx shông. Txus iz jas txar njil, tix lâux tsês tsi tsuôk đêx haz cxangz nzir cxuô zangv tsât zov chênhr tsuô ntông. Shông 2019 txir lưs muôv cangz tưz chuôz lo sâu txir tangz sis tix lâul Đảm tưz sâu lo muôx li 10 tênhr txir, muôs lo yangx 400 chơưx nhiax. Tix lâul Đảm nhangx xangv shông hnuôr zuôr lo muôx li 30 tênhr txir.

Vangx txir lưs muôv cangz tơưr njuôz ntơưv tix lâul Đamv

Txir lo tix lâul xair haz krưr chia jangv cangz plêr nzeik cuô

Iz făngz qir kuôr kaz tsâu lưx shơư men vi sinh, tix lâul Đảm tsinhv tsâu qir ntơưv tâuv njuôz cênhz men vi sinh chia mfông tsuô ntông

Đức Hùng

298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.