Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil tăm tơm play kroch đung ntô drêh hữu cơ gĕh play nao nao tâm du năm ta Dak Săk

26/03/2020 14:44 G3T+7

Khay 8/2015, nô Nguyễn Văn Ðảm (deh năm 1981) r’văt 5 hec ta nbeh ta thôn Ðức Long, xă Dak Săk (Dak Mil) gơi tăm 1.500 tơm play kroch đung ntô ndrêh tĕng nau kan tăm hữu cơ sinh học. Nô dŏng iê dơm phân hóa học; dŏng dăk, dak si hữu cơ gơi mprơh r’huăl, ndrŭng chuh sa play.

Tĕng yăn, jêh 8 khay tăm, tơm play kroch đung gĕh pĕ play du tâ, khă nĕ tơm play tâm r’năk nô Ðảm abaơ gĕh play nao nao tâm ăp khay du năm. Gơi gĕh nao nao play, du năm tơm play kroch đung gĕh 4 – 5 tâ koh n’kôr n’hanh tâ aơ dơi nô bư tĕng kĩ thuật bu ntĭm gơi tơm play kroch đung gĕh play nao nao tâm du năm. Ta ăp tâ koh n’kôr, nô mô tŏ dak n’hanh sui ăp ntil phân hữu cơ ân tơm ngăch hao jêng. Năm 2019 tơm play mhe ntơm gĕh play khă nĕ nô Ðảm gĕh pĕ tâm 10 tân play, tăch gĕh rlau 400 r’keh prăk. Nô Ðảm mĭn lah tâm nau aơ r’năk nô gĕh pĕ tâm 30 tân play.

Neh tăm tơm play kroch đung ntô ndrêh tâm r’năk nô Ðảm

Play dơi nô ruah n’hanh put đah dŭng gơi n’gang r’huăl ndrŭng chuh sa

Bơh đah dŏng ĕk iăr bư jêng men vi sinh, nô Ðảm bư êng phân tă bơh tuh r’mĭt đah men vi sinh gơi tŏ ân tơm play

Đức Hùng

509
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.