Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lir A Baov tưz muôx tiv phur zos chos kôngz

18/01/2018 09:17 G1T+7

Shông 2005, zơưv Lir A Baov, nênhs Chu nhoz jos Đâmx Giov, xar Thuânx Hax (Đăk Song) chuôz chos kôngz chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, tu huv trơưs cui trinhx cir thuôx mas vangx kôngz lông ntơưv zơưv tsinhr hluz jông.

Nhis nuôr, zơưv muôx 7 ha cax phê cinh joanh, sâu lo 4 tênhr/ha haz 6 ha phưx txoz, sâu lo 5 – 6 tênhr/ha. Iz shông yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo 2 tiv nhiax. Zơưv lo cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư côngs nhênhx zos chuôz zis uô nox uô hâuk coz ntâu shông tsi tsês.

Zơưv muôx nuv uô tsi tsês tsuô 5 tus nênhs los đôngx đrul nhiax hli 5 chơưx nhiax/hli

Zơưv baov tsinhr môngl seiz vangx chia puv haz huv six xưv lir cangz moz cxuôv hav ntông chos

Cinh têr truôx, zơưv Baov tưz zuôr Syê ô tô chia lo môngl lus

A Trư

1,298
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.