Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lý A Bảo jêng ndrŏng yor tăm ăp ntil tơm

18/01/2018 09:17 G1T+7

Năm 2005, che Lý A Bảo, bu nong Dao ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) ntơm tăm ăp ntil tơm gơi n’hao nau wăng sa tâm r’năk. Yor gơih, nsrôih tâm nau pah kan bư mir jan ba, răk chăm di nau ntĭm kĩ thuật nĕ tơm tăm tâm r’năk che jêng ngăn.

Abaơ, che gĕh 7 hec ta neh tăm ka phê lĕ gĕh play, gĕh n’sĭt tât 4 tân du hec ta n’hanh 6 hec ta tiêu, gĕh n’sĭt 5 – 6 tân du hec ta. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng kan lor, r’năk gĕh gĕh n’sĭt 2 r’me prăk. Che dơi ăp ntŏk kan tâm bon lan kơp lah r’năk blau pah kan bư mir jan ba tâm ăp năm.

Bư gĕh ndơ kan na nao ma 5 bu nuyh kan đah prăk khay 5 r’keh

Che Bảo hăn ksiêm đang tiêu gơi ngăch gĭt saơ tu ndrŭng sa gơi krih dak si ân năn

Nau wăng sa đăp mpăn, che Bảo lĕ r’văt rdeh têh gơi dŏng hăn bơh ri bơh aơ

A Trư

1,026
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.