Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gre ntơưv chok ntông their chuô, nzur nzông trâu cax phê

23/09/2021 11:12 G9T+7

Kror chok cxuô zangv ntông their chuô, nzur nzông trâu vangx cax phê zos zangv uô muôx kangz hâu, chox grê ntâu lus cxuô făngz. Trơưs khuênr caor ntơưv nganhx Kôngz lông mas hêx thôngr ntông uô nzur nzông tsi tangs pangz điêux hoax phuôz chuô, điêux tiêt tơưk pangx, txi txir mas tsinhv cxangz khav năng tuôr đêx, tuôr qir, tuôr nông trâu angr.

Ntông nzur nzông pangz tuôr ntêr ntu txir sar, cxangz axit haz hamx lươngs succrose hur nôngz-chor iêur tôr zov chênhr chia muôx chor hơx tsât tsư kangz, pangz cxangz tsât lươngs cax phê. Zos li, chok shơư ntông nox txir, ntông hangr jôngr their chuô hur vangx cax phê tưz uô muôx môi trươngx jông trâu cax phê, pangz pêx xinhv muôx cxang sâu so li chok iz zangv kôngz xưz.

Nênhs kôngz xar Thuận An chok ntông muôngx đuz chia uô nzur nzông, their chuô trâu vangx cax phê

Chok ntông uô nzur nzông grul ntêr ntu txir sar, cxang khav năng tuôr đêx, tuôr nông trâu vangx cax phê

Iz făngz chok ntông hangr jôngr, ntông nox txir nênhs kôngz tsinhv chok ntông nox txir uô nzur nzông, muôx cxangz sâu so li chok iz zangv kôngz xưz

Y Sơn

488
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.