Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê

23/09/2021 11:12 G9T+7

Nau kan tăm tơm si n'king rsial, n'king n'hâm ma tơm ca phê abaơ dôl jêng du ntil nau pah kan di, n'sĭt uĕh tâm nau kan. Tĕng mbơh ntĭm bơh N'gâng kan ntĭm bư mir jan ba he tăm tơm si n'king n'hâm bơh đah điều hòa trôk nar, ân tơm luh kao, gĕh play lah hôm mât mray dak, mât phân, mât nau ĭt dak tâm neh.

Tơm n'king n'hâm sâm kơl bư play ca phê jŏ dŭm, n'hao độ axít n'hanh hàm lượng succrose tâm grăp - nau kh'lay gơi bư gĕh nau bô kah, sâm kơl bư uĕh play ca phê. Yor nĕ, nau kan tăm tơm sa play, tơm si bri n'king ma ca phê lĕ bư gĕh nau di ma tơm ca phê, jêh rĭ sâm kơl bu nuyh bon lan n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan đah ma nau kan tăm êng du ntil tơm.

Bu nuyh bư mir xă Thuận An tăm tơm muồng đen gơi n'king n'hâm, n'king rsial ma tơm ca phê

Tơm n'king n'hâm sâm kơl bư play ca phê jŏ dŭm, n'hao nau mât dak, mât ĭt neh ma tơm ca phê

Bơh đah tăm tơm si bri n'king rsial, bu nuyh bon lan tăm tay tơm sa play gơi n'king n'hâm, n'sĭt tay prăk đah ma nau kan tăm êng du ntil tơm

Y Sơn

419
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.