Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâm rnglăp gơi tăm tiêu hữu cơ ân jŏ

26/07/2018 10:35 G7T+7

Hợp tác xă Tiêu hữu cơ Ðồng Thuận, xă Nhân Cơ (Dak R’lâp) dơi ndâk njêng ta bôk khay 9/2016 lah gĕh 11 rnăk.

Ăp bu nuyh kan mbơh hưn nau bên tăm tiêu ta vươn

Hợp tác xă tâm rnglăp  tăm 50 hec ta bơh ăp rnăk gơi ndâk jêng du ntŏk tăm n’hanh tăch tiêu hữu cơ, kloh di ma quốc tế. Ăp rnăk tăm tĕng kan ân di nau ntĭm gai, ksiêm nê nê nau kan tâm Hợp tác xă n’hanh ntĭm phung kan kĩ thuật. Nau kan tăm tiêu hữu cơ suy kơl bư tơm tiêu iê gĕh nau ji, gĕh play âk, tâm ban jêh pĕ ih kro gĕh ntơm 3 – 4 tân du hec ta, lah răk chăm uĕh gĕh n’sĭt tât 5 tân du hec ta. Jêh pĕ, rnoh play dŭm gĕh rlau 70% n’hanh dơi ih kro, n’hôl ân kro, chê tâm ka lung gơi mô gĕh bư khih ma bu nuyh rvăt sa. Rnoh prăk tăch kh’lay rlau ăp ntil tiêu ba bă.

N’hanh ma tăm hĭp tâm vươn tiêu gơi sŏk bư mpa rong ndrôk

Cao Biên

491
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.