Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô nox chuôz hâur pâus ntơưv ndi linh chi

08/09/2016 10:40 G9T+7

Linh chi zos iz zangv ndiz muôx grê saz, lo chox môngl uô yuôx.

Uô kangz ntâu shông cơưr shuv, pâuz lo tsưr ziv, tix lâul Nguênr Kim Binhx, nhoz jos Nam Thachx, xar Nam Đax (Krông Nô) uô lo tar mô hinhx chos zangv ndiz muôx nux grê nuôr.

Hâur shông 2015, tix lâul đâux tư 40 chơưx nhiax zuôr nôngz, uô kror txul krang, uô nangz nôngz… Txus nuôr, tix lâul tưz uô lo nôngz chia chos ntâu, tsi tsêk hur 20.000 nangz ndiz linh chi laz, đangx; iz jas sâu lo 100 kg ndiz kruôr. Grê muôs ndiz linh chi laz lo khangv 500.000 nhiax/kg. Nhis nuôr, tix lâul tsinhv uô muôx nôngz ndi truô chor cơ cuan uô nox, zuôr nhoz hur haz tov đrâu xênhr.

Chor nangz nôngz ndiz muô môngr cơư haz môngr poz cưs uô

Tix lâul Binhx uô lo nôngz jông iz zangv ndiz linh chi hor ntơưv chor ndiz linh chi lâul

Tix lâul lol trangx tsuôk đêx thuv công haz chor trangx đêx tsuôk nangs yâur tưs đôngx chia uô nông truô ndiz thâuv ntux cuz

H'Mai

1,355
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.