Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm sêt linh chi gơi ndâk njêng nau pah kan

08/09/2016 10:40 G9T+7

Linh chi lah du ntil sêt tăch kh’lay rnoh prăk, dơi bu dŏng gơi bư dak si.

Jêh jŏ năm ôp nti, gĕh nau mbên kan, nô Nguyễn Kim Bình, ta thôn Nam Thạch, xă Nam Ðà (Krông Nô) lĕ ndâk njêng uĕh nau kan tăm ntil sêt tăch kh’lay rnoh prăk aơ.

Bôk năm 2015, nô dŏng 40 rkeh prăk gơi rvăt ntil sêt, nkra wâl n’hôl, nkra dŭng tăm… Tât abaơ, êng păng nơm bư rnih sêt aơ gơi tăm, nô way tăm tâm 20.000 rbăn dŭng sêt linh chi chăng, mĭt; ăp tâ tŏk gĕh lơ 100 kí sêt lĕ kro. Tăch ân bu rvăt, sêt linh chi chăng tâm 400.000 rhiăng du kí n’hanh sêt mĭt 500.000 rhiăng du kí. Abaơ, nô hôm e nkra rnih sêt gơi tăch ân ăp ntŭk tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor bu ŭch kơt tăm.

Ăp dŭng tăm sêt dơi nkra tă bơh mbrui si n’hanh mbrui mboh

Nô Bình blau nkra rnih sêt linh chi tă bơh tơm sêt linh chi nơm

Nô nkra trong se pom dak n’hanh ăp dĭng dak tŏ ân luh dak ngom êng gơi ân tơm sêt ĭt chăt uĕh lah bri duh nar ir

H'Mai

1,284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.