Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư ndrŏng tă bơh sbrĭ ăp ntil tơm

18/07/2019 15:01 G7T+7

Yor saơ âk bu ŭch r’văt ăp ntil tơm kông nghiệp gleh nar, tuh vanh ta xă Thuận Hà (Dak N’Soong) nĕ r’năk nô Nguyễn Văn Thành bư wâl sbrĭ tăm ăp ntil tơm tăch ma bu nuyh bon lan.

Wâl sbrĭ dơi bư uĕh, huy tâm 2.400 met vuông, ntŏk dăp tơm tăm kon nâp, gĕh brĭ tâm 5.000 tơm tâm 1.000 met vuông. Ðah nau blau, nau bên ruăh ăp ntil tơm tăm, lŭk lai neh, tŏ dak… nô Thành lĕ sbrĭ ăp ntil tơm tăm uĕh, reh uĕh, hao jêng tâm ban nĕ dơi bu nuyh bon lan tât r’văt âk ngăn. Nô Thành ân gĭt, đah r’noh tăch ntơm 200 – 1.000 r’băn du tơm, jêh ntrŏk 80 r’keh prăk dŏng kan lor, wâl sbrĭ bư n’sĭt âk prăk ma r’năk.

​​​​​​​​​​​

Wâl sbrĭ dơi bu n’gar đah dŭng ka su, gơi gĕh ntŏk sbrĭ tăm uĕh

​​​​​​​​​

Jêh 22 nar, wâl sbrĭ tăch ăp ntil tơm bắp sú, blân srat, rpuăl, mrăch, súp lơ…

​​​​​​​​

Wâl sbrĭ tăm bơh r’năk nô Thành bư gĕh nau pah kan ma ăp bu nuyh kan đah r’noh prăk n’sĭt ntơm 4 – 5 r’keh du khay

Mẫn Doanh

343
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.