Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kĩ thuật tăm n’hanh mât mray tơm blân srat

19/09/2019 10:18 G9T+7

Tơm blân srat uĕh ngăn lah he tăm ndrel ăp ntil tơm, n’hao yan tăm, suy kơl bư hao nau wăng sa ta du ntŏk neh tăm.

Blân srat dơi bu tăm ta ăp ntŏk neh, độ pH= 6,0 – 6,5 n’hanh neh mô gĕh iang dak. Yan tăm: yan sĭt puh, lĕ yan sĭt puh n’hanh bôk yan bri mih. Lor ma tăm he kai neh, ân neh sơh jŏ tâm du pơh jêh rĭ mơ bư mbor. Mbor tăm blân srat huy tâm 110 – 120 cm, bar đah mbor tâm ngai 20 – 25 cm, prêh 30 cm. Lah tăm he koh lơi reh me lah reh jong ir gơi tơm ngăch chăt neh mhe. He sui phân hữu cơ ân ma tơm blân srat, sui âk tâ jêh tăm, lah kao blang he sui phân lih li tâm 10 nar gơi tơm rong play ân uĕh.

He tăm tơm blân srat mbor ngai đah mbor 80 cm, tơm ngai đah tơm 40-60 cm

Mbor he bư tĕng mpeh Ðông – Tây

He tôch n’kŭr, koh n’kĭng gơi tơm rong play ân uĕh

H'Mai

464
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.