Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kĩ thuật tăm n’hanh mât mray tơm play kroch đung

26/09/2019 09:26 G9T+7

Năm 2018, nô Phạm Xuân Thắng, ta thôn Tân Lợi, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa), saơ tơm play kroch đung ntô ndrêh lah du ntil tơm tăch play kh’lay r’noh prăk n’hanh gĕh âk bu nuyh ŭch r’văt sa nĕ nô lĕ mĭn, nti ôp nau bên tăm.

R’năk nô Quyết tăm 700 tơm play kroch ntô đung ta neh huy 1,2 hec ta. Tât mông abaơ lĕ du năm tơm play kroch ntô đung jêng ngăn. Yor saơ nau uĕh aơ, nô Thắng lĕ gĕh nau bên mât mray, tăm tơm play kroch đung. Ðah tơmplay kroch đung, neh tăm mô gĕh yôk n’hanh mô ir lâng gơi tơm play mô gĕh iang dak tâm yan bri mih n’hanh ma gĕh dak tŏ tâm yan kăl wai. Bu nuyh tăm koh lih li n’kĭng gơi tơm play dah ang nar n’hanh bư ân ĭt neh lah gĕh nau kan chĭk gâ ân uĕh neh, n’king dŭng kao su ta tơm n’hanh sui phân ân di ma khay; ksiêm koh n’kĭng kro, rmĭt n’ha n’hanh njrăng n’gang ăp tu ndrŭng…

​​​​​​​​​

Tơm play kroch đung mhe tăm du năm tâm r’năk nô Thắng

​​​​​​​​​

Chĭk gâ bơh pĭt tơm play gơi tơm dah ang nar

​​​​​​​​​

He mât mray ăp tâ gơi njrăng n’gang tu ndrŭng, ôm tơm ma tơm play kroch rse

Mai Anh

420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.