Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv sâu kei cangz

18/06/2020 13:52 G6T+7

Xur kei cangz zos sanv phâmv uô kangz hlo ntơưv nghêx chos jâuz haz zus cangz. Xur kei cangz tsi tangs zos mangl cxuôv hav ntơưv tsât lươngs krâur hnox, tsưr ziv zus cangz haz iêur tôr tov đrâu mas tsinhv phux thuôx tsuô tsưr ziv sâu kei cangz.

Tsơưv tas tu cangz trơưs cir thuôx tangz sis tưz jangv tsi lo tangs nro chor kei cangz tsi tsât lươngs, tsi huv tsuô công nghês tôngx xur. Zos ru kei cangz tsi trơưs cir thuôx zuôr uô tsuô keiz cangz tơưk, tuôs nhuôs cangz, uô kei cangz tsi jông gâux. Zos li, uô ntêx ru kei cangz tsuv khơưs cangz uô moz, cangz tuôs, kei cangz kâux, kei cangz tsi jông gâux chia thâuv ru kei cangz tsi mangl lu cuô kas haz tsu cangz keiz tsi jông thâuv phênhz hov. Iz făngz xuôl têk ru kei cangz, zuôr zôngv cxuô zangv chuôz zênhx xưs li đar, trôngx nal los sis chor chuôz zênhx tơưr muôx hinhx huv.     

Tsôngv box Nduôr nhoz xar Quảng Phú (Krông Nô) chuôz sâu kei cangz

Pêx xinhv ru kei cangz kâux sâuv nzeix

Kei cangz uô kangz phênhz hov lo tso tsuô hur nangz to kror chia por vêv

Nguyễn Nam

1,231
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.