Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô r’gâl ăp ntil tơm tăm gơi n’gang yăn kăl wai

03/04/2020 09:59 G4T+7

Tĕng Jrô kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh Hao nau rêh bon lan n’qual Krông Nô, yăn đông xuân 2019-2020, lam n’qual lĕ srih tăm tâm 4.000 hec ta tơm tăm bư mir jan ba, dơi kan jêh 99,84% tĕng nau nchră.

Gơi n’gang yăn kăl wai, yăn đông xuân năm aơ n’qual lĕ r’gâl rlau 150 hec ta neh tăm ba lŏ gơi tăm ăo ntil tơm: tăm mbo, bum prŭm Nhật Bản, rpuăl, tơm dŏng bư trau, tơm tăm sa play… Ăp ntil tơm tăm aơ dơi bu r’gâl tăm âk ta ăp xă mô tŏng dak, yăn kăl wai jŏ gĕh xă Dak Sôr, Nâm N’Ðir, Ðức Xuyên, Nam Xuân. Ăp n’gâng kan lĕ kơl, ntĭm kĩ thuật srih tăm mât mray ân di gơi ăp ntil tơm tăm ngăch jêng, gĕh play âk.

Yăn đông xuân 2019-2020, n’qual Krông Nô r’gâl rlau 150 hec ta neh tăm ba lŏ gơi tăm mbo, bum prŭm Nhật Bản, tơm dŏng bư trau… gơi n’gang yăn kăl wai

Âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Ðức Xuyên lĕ r’gâl tơm ba lŏ mô tŏng dak tŏ gơi tăm tơm sa play, n’sĭt prăk tâm nau wăng sa

Bu nuyh Dao ta xă Nâm N’Ðir tăm bum prŭm Nhật Bản gơi n’gang yăn kăl wai

Neh ngai đah dak dơi bu nuyh bon lan tăm tơm dŏng bư trau

Y Krăk

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.