Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô chênhr mangx kra chos kôngz chiv ntux hno

05/12/2019 10:32 G12T+7

Chiv ntux hno shông 2019 – 2020, hênhx Krông Nô nhangx xangv chos yangx 4.300 ha kôngz lông cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax 1.800 ha, poz cưs 1.810 ha, kos laz yangx 300 ha, yuôr chor zos tauv haz jâuz cxuô zangv.

Txus hnuôr nênhs kôngz hur hênhx tưz leix angr tangs, vêv xinhz lax, bangx cxix hnôngz, qir, yuôx por vêv kôngz lông, tsês đêx tsuôk... chia chó blêx. Ntâu đrăngs lax đangr chos kôngz ntâu nhoz chor xar xưs li: Ðưc Xuên, Nâm N’đir, Quangv Phur tưz uô lo yangx 80% angr chos kôngz.

Nênhs kôngz xar Đưc Xuên zov chênhr ntu leix angr chia uô kôngz an toanx, sâu lo ntâu

Nênhs kôngz chos kos laz hlôngr blêx lax tsuô chor angr nhoz saz chia jangv kruôr

Chiv ntux hno 2019-2020, hênhx Krông Nô nhangx xangv chos yangx 4.300 ha kôngz lông cxuô zangv

Cưx đêx lo đâux tư khu hlôngr, txâus đêx tsuôk ntơưv chor đrăngs lax Đăk Rênx, xar Nâm Nđir

Y Sơn

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.