Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Krông Nô ndâk nau pah kan srih tăm yăn đông xuân

05/12/2019 10:32 G12T+7

Yăn đông xuân 2019 – 2020, n’qual Krông Nô mĭn nchră tăm gĕh lơ 4.300 hec ta ăp ntil tơm; tâm nĕ, ba lŏ 1.800 hec ta, mbo 1.810 hec ta, bŭm prŭm lơ 300 hec ta, bă bă neh lah tuh vanh n’hanh tơm tăm bư trau.

Tât abaơ, bu nuyh bư mir tâm n’qual lĕ kai neh, chĭk hĭp ân kloh, rơm r’nih tăm, phân, dak si krih, sŏk dak… gơi srih tăm ba. Âk ndrênh gĕh neh bu bư mir jan ba huy ta ăp xă: Ðức Xuyên, Nâm N’đir, Quảng Phú abaơ lĕ srih tăm tât 80% r’noh neh tăm.

Bu nuyh bư mir xă Ðức Xuyên uănh kh’lay nau kan kai neh gơi pah kan đăp mpăn, uĕh tâm nau kan

Bu nuyh bon lan tăm bum prŭm r’gâl ba lŏ ta ntŏk neh ngai đah dak

Yăn đông xuân năm 2019 – 2020, n’qual Krông Nô mĭn nchră tăm gĕh lơ 4.300 hec ta ăp ntil tơm

Bong dak hoch dơi bư tay ân uĕh, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm ta ndrênh Dak Rên, xă Nâm N’đir

Y Sơn

475
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.