Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv chos txir lưs muôv cangz tơưr njuôz sâuv trôngz

04/06/2020 10:50 G6T+7

Chos txir lưs muôv cangz tơưr njuôz chuên canh los sis siz shơư hur vangx cax phê tưz haz tangz tov zos iz hur chor hlôngr kôngz lông muôx kangz hâu saz đuô tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr. Txir lưs lo chos siz shơư hur vangx cax phê muôx ntâu zôngx ziv xưs li txu chi phir qir mfông, đêx txuôk, uô muôx môi trươngx đêx, đuô yangr ntux, đôs nông, angr xuz tsuô cax phê hluz...

Trơưs txưr ziv ntơưv chor chuôz zis chos txir lưs tơưr njuôz sâuv thangx tsangv xênhr, đrul angr  tiv zix mas zos trôngz mas kror chos txir lưs tsi cxoz khơưz tuz. Tsuv đâux tư ntâu nôngz nhôngl tu, phangx tangr cangz moz xưs li tsuôk yuôx, krưr txir, chuôz cangz mur đăngx...

Hur nôngz nhôngl muôx txir, tsuv krưr nangz to kror chia phangx tangr cangz hnox cxuôv hav txir

Iz tsoz txir lưs tơưr njuôz sâu lo ntâu nhiax đrul grê muôs fênhx đrăngz 35.000-45.000 nhiax/kg

Chos chuên canh txir lưs muôv cangz tơưr njuôz los sis chos siz shơư hur vangx cax phê, đuô zangv ntông hnox txir

H'Mai

639
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.