Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau mbên tăm tơm play kroch đung ta neh yôk

04/06/2020 10:50 G6T+7

Tăm êng tơm play kroch đung mô rĭ tăm ndrel ma tơm ca phê jêng du ntil nau pah kan bư plăch r’gâl ăp ntil tơm tăm n’sĭt uĕh tâm nau kan ma âk r’năk bu nuyh bon lan tâm n’gor. Tơm play kroch đung dơi tăm ndrel tơm ca phê bư trŭnh r’noh sui phân, tŏ dak, bư gĕh dak, ang nar, răm ma tơm tăm, băn neh gơi ca phê hao jêng…

Tĕng nau mbên tăm tơm play kroch đung bơh ăp r’năk bu nuyh bon lan tâm n’gor, yor neh tăm lah neh yôk nĕ he mô dơi koai jru ntu. Lah tơm gĕh kao mơ he sui phân, gơi tơm rong play têh. He mât mray tơm play ân uĕh, n’jrăng tu ndrŭng tâm ban lah krih dak si, put play đah dŭng, săn dăk rhuăl rmĭt…

Ta yăn tơm gĕh play, he put play đah dŭng gơi n’jrăng ăp ntil tu ndrŭng chuh sa play

Du tơm play kroch đung gĕh âk ngăn play, n’sĭt tay prăk rêl tâm nau kan ntơm 35.000 – 45.000 r’băn du kí

He tăm êng tơm play kroch đung mô rĭ tăm ndrel đah tơm ca phê, tơm tăm sa play bă bă

H'Mai

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.