Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray ân uĕh ca phê jêh lĕ yăn kăl wai

11/06/2020 15:06 G6T+7

Abaơ, gơi mât mray uĕh tay nau pah kan jêh yăn kăl wai, bu nuyh bon lan tĕng kơt nau ntĭm kĩ thuật aơ gơi mât mray uĕh tay neh tăm ca phê tâm r’năk.

Tĕng nau kan aơ, lah neh tăm ca phê khĭt âk roh ntơm 70 – 100%, he koh lơi tơm kro jêh rĭ gép tay n’kôr mhe, tâm nĕ he ruăh ăp ntil ca phê vối dơi bu kơp dŏng tăm gĕh TR4, TR5,TR6… Jêh rĭ, mât mray tơm mhe gép, koh n’kĭng, sui phân, krih dak si n’jrăng n’gang tu ndrŭng. Lah neh tăm ca phê iê khĭt roh ntơm 30 – 70%, bu nuyh bon lan koh lơi n’kĭng kro, rong n’king mhe rlau ơm rlau uĕh gơi tơm nchŭn rong play, mô gĕh rŭng âk play; jêh rĭ dông n’king nthan kro n’hanh gâ mbôr ta tơm gơi mô gĕh sơh neh, koh n’kôr prêh ir gơi tơm ngăch jêng. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan ngăch ksiêm uănh tơm tăm, ngăch njrăng n’gang tu ndrung chuh sa tơm, sui nŭm ăp ntil phân n’hanh tăm tay tơm si n’kĭng ân n’hâm tơm ca phê.

Ăp ntŭk neh tăm ca phê khĭt âk, he koh lơi n’kĭng n’hanh ân chăt n’kĭng mhe gơi tơm hao jêng kơt ơm

Koh neh gĕh tơm ca phê khit ro gơi gép mhe ăp ntil ca phê gĕh play uĕh, play âk rlau

Lah ăp tơm ca phê lĕ ranh, he dôk lơi gơi tăm kon ca phê mhe mô rĭ tăm tay ca phê ghép

Y Sơn

1,094
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.