Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng nau kan tăm tuh măt kloh

09/05/2019 14:22 G5T+7

Jêh ôp nti ta âk ntŏk, lôch năm 2018, r’năk nô Phạm Văn Hà ta thôn 1, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) ntơm ndâk nau kan tăm tuh măt.

Ntơm sa ơm, nô rlong tăm 3 – 4 thung tuh măt (tăm gĕh tâm 50 kí). Gơi gĕh tuh măt kloh, nô ruah sŏk tuh uĕh gơi dŏng bư tuh măt. Tuh dơi trăm tâm dak vôi lĕ bư ân kloh, jêh rĭ sŏk trăm tâm dak n’dik. Dak tŏ ân tuh măt mô gĕh bâ, gơi tuh ngăch măt, mô gĕh ôm, rănh, sa nhôt, bô kah. Yor nĕ, tuh măt r’năk nô tăm dơi âk ngăn bu nuyh bon lan ŭch rvăt sa. Tât abaơ ntŏk tăch bu rvăt lĕ âk, ăp nar nô sŏk tăch gĕh 1,8 tạ tuh măt ta ăp wâl chơ tâm n’qual.

Ăp ntil drăp, ndơ dŏng gơi tăm tuh măt dơi nô Hà ruăh, bư kloh, ih ân sơh lor ma dŏng

Jêh 5 nar trăm, răk mray uĕh, tuh măt kloh, uĕh dơi r’năk nô tăch ân bu rvăt

Jêh chê prăk dŏng pah kan lor, ăp nar r’năk nô n’sĭt ntơm 400.000 - 500.000 r’hiăng prăk

H'Mai

2,143
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.