Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K’Ba blau pah kan, jêng du r’năk ndrŏng ta Quảng Khê

26/08/2021 14:49 G8T+7

Năm 2006, nô K’Ba (deh năm 1987) bu nong Mạ ta bon B’Dơng, xă Quảng Khê (Dak Glong) gŭ ur jêh rĭ ndâk njêng r’năk sa n’hanh bư mir jan ba.

Ntơm sa ơm, nô tăm mbo, bum blang gơi nơih mât chăm n’hanh ngăch n’sĭt prăk. Gĕh prăk rêl têm nkrem, nô nsrôih ôp nti, r’văt neh tăm ca phê, điều, tiêu, tơm tăm sa play n’hanh r’văt măy dŏng bư mir jan ba. Tât abaơ, r’năk nô gĕh dăch tât 20 hec ta neh bư mir. Tâm nĕ gĕh, 10 hec ta neh tăm ca phê, 10 hec ta tiêu, điều, sầu riêng, tơm đôr, bơ… Bơh đah mât chăm ăp ntil tơm, nô K’Ba ndâk nkra wâl iĕt sŏk dak mlăng; r’văt rdeh dŏng tâm r’năk ncho n’hanh rdeng bu nuyh bon lan, joi gĕh nau pah kan âk ma ăp bu nuyh bon lan tĕng yăn kan. Tâm du năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, nô K’Ba gĕh n’sĭt ntơm 500 – 600 r’keh prăk. K’Ba jêng r’năk blau pah kan, gĕh nau rêh đăp mpăn.

Dơi mât chăm di kĩ thuật, 10 hec ta ca phê ta r’năk nô gĕh âk ngăn play

Nô K’Ba gĕh wâl iĕt sŏk dak mlăng gơi r’văt ndu ndơ bu nuyh bon lan gĕh bư mir jan ba

...nô r’văt 3 rdeh woai neh, rdeh rdeng ndơ, rdeh ô tô dŏng tâm r’năk n’hanh kơl rdeng bu nuyh bon lan

A Trư

509
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.