Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau dăn tơm mắc ca mra “kơl hao nau rêh” ân ma bu nuyh bon lan Quảng Trực

04/06/2020 10:48 G6T+7

Năm 2010, dơi n’gâng kan bri dak xă n’hanh ka han mât chiă n’har bri tâm xă kơl ân tơm tăm n’hanh ntĭm gai ntil nau kan tăm, âk r’năk bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh âk bu nuyh bu nong iê bu nuyh xă Quảng Trực (Tuy Ðức) lĕ sŏk dŏng rlong tăm tơm mắc ca.

Tâm nau kan aơ mpơl saơ, tơm mắc ca di ma mih nar, neh ntu ta ntŭk aơ. Tât abaơ, xă Quảng Trực tăm gĕh dăch tât 400 hec ta tơm mắc ca, tâm nĕ gĕh dăch tât 300 hec ta gĕh play. Tĕng âk r’năk bon lan, tơm mắc ca nơih tăm, mô kâp tŏ âk dak; jêh tăm tâm 4 năm tơm gĕh play. Tâm du tơm gĕh pĕ ntơm 5-10 kí grăp, đah r’noh tăch ntơm 100.000 – 120.000 r’băn du kí. Bu nuyh bon lan ta aơ dôl dăn, mắc ca mra n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan ân bu nuyh bon lan ăp năm bơh kơi aơ.

Bu nuyh Bu Nong bon Bu Dăr, xă Quảng Trực dơi bri dak kơl ân tơm mắc ca

Tơm mắc ca jêh tăm ngăch jêng, gĕh âk play ta neh ntu xă Quảng Trực

Bu nuyh bon lan m’ak tâm nuih n’hâm yor mắc ca gĕh âk play, kh’lay r’noh prăk tăch

Grăp mắc ca abaơ dôl dơi bu tăch n’sĭt tay prăk rêl ma âk r’năk bu nuyh bon lan ta Quảng Trực

A Trư

700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.