Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau pah kan mhe lah tăm tơm dổi ta neh tăm tơm ca phê

23/07/2020 13:46 G7T+7

Grăp dổi jêng du ntil ndơ dŏng chê tâm ndơ sa bơh âk bon lan bu nong iê bu nuyh. Abaơ, ntil grăp play aơ dơi bu tăch r’văt âk tâm bon lan, gĕh kh’lay rnoh prăk tâm nau wăng sa. Bôk yăn grăp kro dơi bu rvăt tât du r’keh prăk du kí, gĕh tâ mô tŏng dơi bu rvăt rlau 2 r’keh prăk du kí.

Saơ nau kh’lay ta nau wăng sa yor tăm tơm dồi, yuh Bùi Thị Vượng, bu nong Mường ta thôn 8, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) tăm 50 tơm dổi ta neh tăm tơm ca phê, tiêu. Tơm dổi gép jêh 3 năm tăm luh kao n’hanh ntơm gĕh play. Tâm nĕ du tơm dổi gĕh n’sĭt tât du kí grăp du năm; ăp năm bơh kơi grăp play dổi rlau nar rlau âk tay. R’năk yuh tăm tay ăp ntil tơm dổi kon n’hanh tơm dổi gép gơi tăch ân ma ăp bu nuyh bon lan rvăt. Kơp êng năm mhe aơ, r’năk yuh tăch gĕh rlau 2.000 tơm dổi ân bu nuyh bon lan r’văt.

Tơm dổi mhe tăm du năm hao jêng ngăch ngăn.

R’năk yuh tăch tơm dổi gơi hao tay prăk n’sĭt tâm nau kan.

Bình Nhi

 

2,333
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.