Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Til môngl txus uô bơ hur saz, tsât lươngs jông đuô

31/07/2019 18:32 G7T+7

Nhis nuôr, ntâu chuôz zis seiz bơ zos kôngz chos zov chênhr, sâu lo nhiax ntâu; cxiv tsang mô hinhx chos bơ chuên canh sâuv angr ntâu.

Tangz sis, chos bơ luôv lus tsinhv muôx ngui cơ thâuv nôngz tsi jông, los sis grê grêl kêl, pôngz chiv… Viv li, nênhs kôngz chênhr phangx tu trơưs făngz truôx đrênhk, liên cêt haz cxiv tsang thương hiêus bơ tsât lươngs jông, uô trơưs cui trinhx tu nông nghiêps hur saz chia uô muôx kangz hâu bơ, đap ưngr thix trươngx hur haz tov đrâu trôngx qơư.

​​​​​​​​​

Ntâu nênhs kôngz tưz pâuz liên cêt tu, đâux tư chos chuên canh bơ muôx grê jinh jươngr trơưs tiêu chuânv kangz ntux

​​​​​​​​​

Cênhz cax phê, phưx txoz, sâux riêng, măc ca, ca cao, kos laz… txir bơ lo seiz li kôngz muôx jul, đax sanv ntơưv xênhr

​​​​​​​​​

Chor nôngz bơ muôx grê cinh têr tsơưs lo nênhs kôngz hlôngr bâuv chor nôngz bơ yaz đrul phương phap txuôs chik

Mẫn Doanh

445
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.