Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Dơng tu jông cxuô zangv kôngz chok

07/10/2021 17:20 G10T+7

Tangs nro xênhr muôx 149 Hơx tac xar (HTX) hoax đôngx hur făngz kông lông, hur ntơư 27 HTX phuôv tsangr uô nox trơưs cangz grê.

Hinhx thưc nuôr đamv bov trâu chor tac nhân côngv hur cangz grê siz phaiz chei liv, tsach nhiêms uô cê, điêux tiêt muôs zuôr thix trươngx haz nrar hâur pâuk sanv phâmv. Hur ntâu cangz liên cêt, joanh nghiex đâux tư nôngz, chuôz tangv kôngz lông pangx uô nox, muôs sanv phâmv đrul gre truôx, tsơưs pôngz trâu pêx xinhv. HTX phuôv tsangr chor mô hinhx liên cêt uô nox trơưs cangz grê sanv phâmv zos chok, sâu, chêr biênr, cangr tsât lươngs, phênhz sanv phâmv kôngz lông… Ntâu HTX lo chor tsov cưv uô bê puz ntơưr công nhênhx lus tsât lươngs sanv phâmv chia muôx môngl trâu ntâu têz qơưs xưs li công nhênhx VietGap, Global Gap, USDA ORGANIC, Fair Trade, UTZ…

Sanv phâmv phưx txoz hưr cơ ntơưv HTX Kôngz lông hưr cơ Hoàng nguyên (Đăk Song) lo công nhênhx tiêu chuânv hưr cơ ntơưv Mỹ, Nhật Bản, Canada haz EU

Iz făngz liên cêt, muôx thangx tsangv nguên liêus, chor HTX zov chênhr đâux tư mair moc pangz mangx chêr biênr haz cangr tsât lươngs sanv phâmv

HTX Kôngz lông Công Bằng Thuận An (Đăk Mil) đrul chưngr chiv Fair Trade trâu sanv phâmv cax phê tưz muôs trâu ntâu têz qơưs sâuv kangz ntux

H' Mai

578
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.