Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôis Kuôl pux xar Đăk Lao pangz hôis viên txu pluôs

15/11/2018 13:51 G11T+7

Hôis Kuôl pux xar Đăk Lao (Đăk Mil) muôx li 900 hôis viên côngv uô cê sinh hoatx.

Chiz pangz chor tix vi txov nhev phuôv tsangr cinh têr, hlang đhâu yeiz pluôs, Hôis tưz kra uô ntâu hinhx thưc pangz tsinhz tas xưs li hu grul pangz ntơưv canr bôs, hôis viên haz côngs đôngx; phat đôngs ntâu phong tsox cxiv tsang pênhr, hlôngr txangr nhux đăngs jus tsuô chuôz zis pluôs; pangz pênhr chia tix vi zus keiz us; kra phong tsox “zus buô angr”, cxiv tsang chor câu lax bôs “Kuôl pux siz pangz phuôv tsangr cinh têr”, “Hôis viên muôx pangz hôis viên pluôs”, xang zos khoa hocx cir thuôx... Txus nuôr, Hôis tsuôs yuôr 28 hôis viên thuôx chuôz zis pluôs.

Chor hnuz 20 – 25 yênhx hli, tix vi pluôs, txov nhev tuôx txus Hôis Kuôl pux xar Đăk Lao (Đăk Mil) chia nhênhx trik yo, khâuz ndơưk kuz

Ntơưv kruôz hu Hôis kuôl pux xar Đăk Lao, muôx 6 hôis viên lo pangz tsêr nhoz, hur ntơư 4 hôis viên tưz hlang đhâu pluôs

Uô kangz lo Hôis Kuôl pux xar Đăk Lao pangz 1 tus nhuôs nhux, muôv Nguênr Thix Loan (ntông mov) chuôz zis tưz zus yênhx iz tus nhux đăngs lux, shang cxangz nhuôs

Thùy Dung

873
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.