Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hoàng Văn Khánh ndê đhâu yeiz pluôs

12/03/2020 10:33 G3T+7

Tix lâul Hoàng Văn khánh (zus shông 1984), minhx cxưx Zir nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) trâu saz uô hnox uô hâuk, ndê đhâu yeiz pluôs.

Shông 2010, tix lâul Khánh chuôz chos cax phê, phưx txoz haz krêz lax hangr ar chia chos blêx lax... Txus hnuôr tix lâu chuôz zis muôx yangx 3 ha angr uô hnox, chos cxuô zangv kôngz: phưx txoz, cax phê haz ntông hnox txir xưs li sâux riêng, bơ. Zos gruôl uô hnox uô hâuk, đâux tư cxix cxuô qir mfông, yuôx tuô cangz... mas vangx kôngz hluz jông haz cax phê sâu fênhx đrăngz lo 3 tênhr/ha. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx 250 chơưx nhiax/shông.

Tu huv ntu cir thuôx mas vangx phưx txoz ntơưv chuôz zis tix lâul (sangz xik) hluz jông

 ...nyuô chik tsi zov chênhr chia cax phê tox tsongs tsât jinh jươngr zus pangx haz txir

Tix lâul Khánh đâux tư zuôr yêz công nông chia pangz mangx uô hnox

Minh Huyền

516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.