Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hoàng Văn Khánh nsrôih tâm nau pah kan gơi bư klaih nau o-ach

12/03/2020 10:33 G3T+7

Nô Hoàng Văn Khánh (deh năm 1984), bu nong Tày ta thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) nsrôih pah kan bư mir jan ba, nsrôih tâm nau rêh bư klaih nau o-ach.

Năm 2020, nô Khánh ntơm tăm tơm ca phê, tiêu n’hanh joi muih neh trâp gơi tăm ba lŏ… Tât abaơ r’năk nô lĕ gĕh 3 hec ta neh bư mir jan ba, tăm ăp ntil tơm gĕh: tiêu, ca phê n’hanh tơm tăm sa play gĕh sầu riêng. Yor gơih pah kan, r’văt phân sui, dak si krih ân di… nĕ ăp ntil tơm tăm tâm r’năk nô hao jêng ngăn n’hanh jêh peh gĕh n’sĭt tât 3 tân ca phê du hec ta. Jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 250 r’keh prăk du năm.

Yor mât mray di kĩ thuật nĕ tơm tiêu tâm r’năk nô (bơh ma ti) jêng ngăn

...gâyh n’kĭng mô uĕh gơi tơm ca phê nchŭn rong kao n’hanh play ân uĕh

Nô Khánh r’văt rdeh kai gơi dŏng rdeng drăp ndơ gĕh bư mir jan ba

Minh Huyền

515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.