Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz tsôngv box phuôv tsangr chuôz thênhx ntơưv mô hinhx pêz kaz lai kaz ndơưk chuôv

01/09/2016 15:03 G9T+7

Hli 5 kror đhâu, Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông tưz kra pangz truô 14 tsêr tsôngv box nênhs tsơưs jos Jăng Plây 1, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) uô trơưs mô hinhx zus pêz kaz lai kaz ndơưk chuôv.

Iz tsêr nênhslo pangz 60 tus kaz nôngz, 2 hli krâur nox, yuôx phangx moz, nzaix hlâu B40 chia uô guôx, kra tsưr ziv tu, zus… Pêz kaz lai kaz ndơưk chuôv tsuv cir, grax kangz, hluz sai, muôx jul, moz tsơưs, chiax jông, tsi pôngz grê (fênhx đrăngz 80.000 nhiax/kg). Krâur zus pêz kaz lai kaz ndơưk chuôv zos poz cưs, blêx, xuô, njaz, jâuz kas, xuô công nghiêps zus kaz lai ndơưk chuôv… Uô kangz 3 - 4 hli tu zus, lo muôs nhangr fênhx đrăngz 1,7 – 2,2 kg, grax chênhr, khor kho.

Mô hinhx zus tsi tso yangr chia nênhs zus phangx moz, cxênhz saiz lo moz jông đuô, an toanx

Hur nôngz nhôngl zus, tsuv vêv xinhz guôx hur saz si, đamv bov đêx nyaz truô kaz hâuk

Uô kangz 3 hli zus sâuv 5 m2 angr, chor kaz chiax ntơưv chuôz zis Y N’Jang lo 100%

Bình Nhi

1,466
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.