Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl bu nuyh bon lan hao wăng sa tă bơh nau kan rong iăr nga ngăn tưp iăr tâm truh

01/09/2016 15:03 G9T+7

Mhe khay 5 aơ, Ntil nau kan ân trŭnh o-ach mpeh Tây Nguyên n’gor Dak Nong lĕ ndâk nau kan kơl 14 rnăk bu nuyh bon lan mpôl rnoi jê bu nuyh ta bon Jăng Play 1, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) gơi rong iăr he nga ngăn tưp iăr tâm truh.

Ăp rnăk dơi bu pă 60 mlâm iăr kon rong, 2 khay ndơ sa, dak si n’gang nau ji, rse kvăt B40 gơi bư ndrung rong, ntĭm nau pah kan rong, mât mray… Iăr he nga ngăn tưp iăr tâm truh lah du ntil rnoi iăr jâk kí, săk têh, ngăch têh, iê nau ju tưp, rong nĕ rêh âk, tăch âk bu ŭch rvăt (tâm ban 80.000 rbăn du kí). Ndơ sa iăr he nga ngăn tưp iăr tâm truh aơ lah mbo, lậk, phe, lah, lâk kông nghiệp … Jêh 3 – 4 khay rong, iăr rong têh iê ngăn ngên ntơm 1,7 tât 2,2 kí, puăch iăr sa kah, puăch nhot.

Nau kan rong bâk bơh tăch n’hanh rong tâm ndrung uy kơl bu nuyh rong n’gang nau ji tưp, ân iăr rong mô gĕh nau ji

Tâm nau kan rong, he mpêh rao ân kroh ndrung rong, ân dak kloh ma iăr ngêt

Jêh 3 khay rong ta 5 met vuông neh, iăr yor che Y N’Jang rong rêh lĕ rngôch 100%

Bình Nhi

1,390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.