Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv lu txuôl njil caiv hlôngr xoaix

09/03/2018 08:28 G3T+7

Shông 2005, tix lâul Phamx Văn Ntâu shông jê nuôr, zơưv nguênr Văn Lanh, jos Tân Lơix, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tưz lu njil hlôngr vangx xoaix los six muôx kangz hâu.

Zơưv xair iz cxa ntông txi tsi jông, cơư ti hâur pâuk haz lu njil hlôngr vangx xoaix. Njil zôngv chia lu txuôl zos nôngz xoaix Đaix Loan; hluz sei sâuv hâur pâuk xoaix kuz, tir tâus moz, tơưk jông, txi txir ntâu. Txus nuôr, zơưv Lanh muôx jê 1 ha xoaix lo lu txuôs njil ntơưv nôngz Đaix Loan tư lo sâu. Đrul 2 ha angr chos xoaix, hur ntơư muôx 1 ha nôngz Đaix Loan, iz shông yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo txix 200 chơưx nhiax tror sâuv. 

Tiv lêx tơưk pangx, txi txir ntơưv tsoz ntông lu txuôs njil los six ntâu, xoaix sâu cxuô chiv lo cxangz nzir ntâu

Nôngz xoaix Đaix Loan muôs grê 24.000 nhiax/kg, saz đuô 5 jas sos li xoaix 3 chiv zơưv tangz tov chos

Nrar haz zov chênhr uô trơưs khoa hocx cir thuôx tưz pangz zơưv chuôz zis sâu lo ntâu

Đức Hùng

4,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.