Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt uĕh tâm nau kan yor ntop n’kĭng tăm tơm play soai

09/03/2018 08:28 G3T+7

Ăp năm dăch abaơ, che Nguyễn Văn Lanh, thôn Tân Lợi, xă Dak Gằn (Dak Mil) lĕ ntop n’kĭng gơi tăm tơm play soai ân gĕh play âk.

Che ruah ăp tơm play mô saơ âk, koh lơi tơm jêh rĭ ntop n’kĭng gơi tăm jêng mhe. N’kĭng dŏng ntop lah n’kĭng tơm soai Ðài Loan; hao jêng ngăch ta tơm play soai ơm, iê tu ndrŭng, gĕh âk play n’hanh kao rŭng iĕ. Tât abaơ, che Lanh lĕ tăm gĕh dăch tât du hec ta tơm soai gơi tăm ntop đah nkĭng tơm soai Ðài Loan. Ðah 2 hec ta neh tăm tơm play soai, tâm nĕ gĕh du hec ta ntil soai Ðài Loan, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk che gĕh n’sĭt ntơm 200 rkeh prăk.

Kao blang âk, play ta tơm ntop n’kĭng âk, nau kan tăm tơm soai aơ rlau yan rlau gĕh play âk

Ntil play soai Ðài Loan dơi bu tăch tâm 24.000 r’băn du kí, âk rlau 5 tâ đah ntil play soai 3 yan che dôl tăm

Joi ôp n’hanh mĭn kan gơi tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau pah kan suy kơl rnăk che n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm r’năk

Đức Hùng

4,186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.