Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv lu njil caiv tox xoaix

26/01/2018 14:02 G1T+7

Ntâu shông jê nuôr, zươv Nguênr Văn Lanh, jos Tân Lơix, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) tưz lu njil chia caiv tox vangx xoaix.

Zơưv xair iz cxa ntông txi tsi jông, cơư jê bôngz angr haz lu njil. Chor njil chox lus lu zos xozix Đaix Loan; hluz sei sâuv hâur pâuk xoaix kuz, tir moz jông, cxangz nzir tiv lêx tơưk pangx, txi ntâu. Txus nuôr, zơưv Lanh muôx jê 1 ha xoaix lu njil nôngz Đaix Loan tưz lo đê txir. Đrul 2 ha xoaix, hur ntơư muôx jê 1 ha nôngz Đaix Loan, iz shông yưx chi phir, chuôz zis zơưv sâu lo 200 chơưx nhiax tror sâuv.

Zơưv Lanh cxênhz seiz vangx xoaix tưz lo lu njil

Tiv lêx tơưk pangx, txi txir ntơưv tsoz ntông lu njil los six ntâu, muôx kangz hâu ntơưv chiv xoaix lo cxangz nzir mênhx pêv

Nôngz xoaix Đaix Loan muôs muôx grê 24.000 nhiax/kg, saz jê 5 jas so li xoaix 3 chiv zơưv tangz tov chos

Đức Hùng

3,212
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.