Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt uĕh tă bơh nau kan tăm ăp ntil tơm – koai ntu rong ka – rong mpô pa

25/08/2016 08:38 G8T+7

Nô Ðiểu Lộc ta bon Bu Me Ra, xă Dak R’tíh (Tuy Ðức) gĕh n’sĭt ntơm 300 – 400 rkeh prăk du năm yor nau kan tăm ăp ntil tơm – koai ntu rong ka – rong mpô pa.

Ta neh 1,5 hec ta, che tăm gĕh 7 sào ca phê, 300 gâng tiêu, ntu rong ka n’hanh rong na nao tâm 10 mlâm sur, 200 mlâm iăr, pêp, sin… Ðah nau kan tăm ăp ntil tơm – koai ntu rong ka – rong mpô pa, che dŏng ĕk sur, dak rao ndrung, mpa sa rmeh sur, iăr, pêp, sin, ngông gơi bư mpa sa ân ka tâm ntu, nĕ mô gĕh bư bô ĕk ăp ntil mpô pa rong bơh tăch. Bơh đah nĕ, che hôm e tay tơm sa trau, gâ, tơm prit bư n’gar tâm neh tăm gơi bư mpa rong ka, sur, lŏ suy kơl bư uĕh neh rong.

300 gâng tiêu tâm rnăk pĕ play năm tâl bar, gĕh n’sĭt tât 1,2 tân

Du sào ntu ka dơi rong ăp ntil ka trăm, ka krop, ka me

Ndăn dak tâm ntu ka gơi dŏng rao ndrung sur

Bơh đah dŏng bư mpa ân ka sa, ĕk sur, pêp iăr hôm e dơi dŏng gơi sui ân ăp ntil tơm tăm

Phạm Khánh - Bình Nhi

1,766
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.