Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv mô hinhx zus keiz Cao Khanh

31/10/2019 14:24 G10T+7

Shông 2018, chuôz zis muôv Triêus Thix Thanh, minhx cxưx Chu nhoz jos Thair Hocx, xar Đăk Wil (Cư Jut) zus siv 200 tus keiz Cao Khanh tso hur vangx.

Trơưs li muôv, zangv keiz nuôr muôx jul hênhr, huv phuôz chuô trôngx qơư haz nhu câux keiz grax ntơưv thangx tsangv. Uô kangz 4 hli zus, keiz nhangr muôx 1,8 – 2,6 kg. Muôv chuôz zis muôs grê fênhx đrăngz 45.000 – 50.000 nhiax/kg, iz cir lo liv muôx li 20.000 nhiax. Nhis nuôr, iz jangs, muôv zus muôx li 2.000 tus, sâu lo hor ntâu nhiax tsuô chuôz zis.

Keiz zus tso hur vangx

Muôv Thanh zôngv môngr siz chia khưv trungx, vêv xinhz guôx keiz uô kangz muôs iz jangs

​​

Iz tus keiz muôs, lo liv tsơưs hlo 30.000 nhiax

H'Mai

617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.