Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê thâuv uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk

16/03/2017 10:37 G3T+7

Shông 2016, lo Trung tâm Khuên nông - Sơv Nông nghiêps & PTJJ xênhr kra, chuôz zis tix lâul Nguênr Điinhx Tươngx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk.

Đrul angr 3.000 m2, tix lâul Tươngx chos tu phưx txoz zov chênhr zos cxuô zangv phêr phâmv sinh hocx, qir hưur cơ. Tix zix, tix lâul tsi zôngv yuôx por vêv kôngz lông, yuôx hoar hocx. Txus nuôr, phưx txoz chos trơưs mô hinhx nuôr sâu lo ntâu: phưx txo hluz njuôz jông, muôx jul, cangz cxuôv hav tsi muôx ntâu, txi txir ntâu haz trâur txir ntêr đuô, nôngz kôngl, blôngx đangx tsơưs, muôx blôngx ntâu, sâu lo ntâu đuô…

Zos tu huv trơưs ntu, phưx txoz hluz siz luôs, angr xuz jông, blôngx tsi jênhk, jinh jươngr lo tuôr tsês hur angr…

Sir zôngv qir hưur cơ cxangz nâmr tangr tir lưx changs phưx txoz tsuô chaix ntux nangs. Chor phêr phâmv sinh hocx pangz tangr tir lo moz tuôs sai, tuôs kênhz

Chos phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk sâu lo ntâu haz phưx txoz chiax ntêr đuô

H' Mai

1,150
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.