Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê thâuv uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk

16/03/2017 10:37 G3T+7

Shông 2016, lo Trung tâm Khuên nông - Sơv Nông nghiêps & PTJJ xênhr kra, chuôz zis tix lâul Nguênr Điinhx Tươngx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk.

Đrul angr 3.000 m2, tix lâul Tươngx chos tu phưx txoz zov chênhr zos cxuô zangv phêr phâmv sinh hocx, qir hưur cơ. Tix zix, tix lâul tsi zôngv yuôx por vêv kôngz lông, yuôx hoar hocx. Txus nuôr, phưx txoz chos trơưs mô hinhx nuôr sâu lo ntâu: phưx txo hluz njuôz jông, muôx jul, cangz cxuôv hav tsi muôx ntâu, txi txir ntâu haz trâur txir ntêr đuô, nôngz kôngl, blôngx đangx tsơưs, muôx blôngx ntâu, sâu lo ntâu đuô…

Zos tu huv trơưs ntu, phưx txoz hluz siz luôs, angr xuz jông, blôngx tsi jênhk, jinh jươngr lo tuôr tsês hur angr…

Sir zôngv qir hưur cơ cxangz nâmr tangr tir lưx changs phưx txoz tsuô chaix ntux nangs. Chor phêr phâmv sinh hocx pangz tangr tir lo moz tuôs sai, tuôs kênhz

Chos phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk sâu lo ntâu haz phưx txoz chiax ntêr đuô

H' Mai

984
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.