Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê thâuv uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk

16/03/2017 10:37 G3T+7

Shông 2016, lo Trung tâm Khuên nông - Sơv Nông nghiêps & PTJJ xênhr kra, chuôz zis tix lâul Nguênr Điinhx Tươngx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk.

Đrul angr 3.000 m2, tix lâul Tươngx chos tu phưx txoz zov chênhr zos cxuô zangv phêr phâmv sinh hocx, qir hưur cơ. Tix zix, tix lâul tsi zôngv yuôx por vêv kôngz lông, yuôx hoar hocx. Txus nuôr, phưx txoz chos trơưs mô hinhx nuôr sâu lo ntâu: phưx txo hluz njuôz jông, muôx jul, cangz cxuôv hav tsi muôx ntâu, txi txir ntâu haz trâur txir ntêr đuô, nôngz kôngl, blôngx đangx tsơưs, muôx blôngx ntâu, sâu lo ntâu đuô…

Zos tu huv trơưs ntu, phưx txoz hluz siz luôs, angr xuz jông, blôngx tsi jênhk, jinh jươngr lo tuôr tsês hur angr…

Sir zôngv qir hưur cơ cxangz nâmr tangr tir lưx changs phưx txoz tsuô chaix ntux nangs. Chor phêr phâmv sinh hocx pangz tangr tir lo moz tuôs sai, tuôs kênhz

Chos phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk sâu lo ntâu haz phưx txoz chiax ntêr đuô

H' Mai

1,209
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.