Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê thâuv uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk

16/03/2017 10:37 G3T+7

Shông 2016, lo Trung tâm Khuên nông - Sơv Nông nghiêps & PTJJ xênhr kra, chuôz zis tix lâul Nguênr Điinhx Tươngx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) uô mô hinhx chos phưx txoz truôx đrênhk.

Đrul angr 3.000 m2, tix lâul Tươngx chos tu phưx txoz zov chênhr zos cxuô zangv phêr phâmv sinh hocx, qir hưur cơ. Tix zix, tix lâul tsi zôngv yuôx por vêv kôngz lông, yuôx hoar hocx. Txus nuôr, phưx txoz chos trơưs mô hinhx nuôr sâu lo ntâu: phưx txo hluz njuôz jông, muôx jul, cangz cxuôv hav tsi muôx ntâu, txi txir ntâu haz trâur txir ntêr đuô, nôngz kôngl, blôngx đangx tsơưs, muôx blôngx ntâu, sâu lo ntâu đuô…

Zos tu huv trơưs ntu, phưx txoz hluz siz luôs, angr xuz jông, blôngx tsi jênhk, jinh jươngr lo tuôr tsês hur angr…

Sir zôngv qir hưur cơ cxangz nâmr tangr tir lưx changs phưx txoz tsuô chaix ntux nangs. Chor phêr phâmv sinh hocx pangz tangr tir lo moz tuôs sai, tuôs kênhz

Chos phưx txoz trơưs fangz truôx đrênhk sâu lo ntâu haz phưx txoz chiax ntêr đuô

H' Mai

1,452
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.