Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.

Ðah neh gĕh 3.000 met vuông, che Tường tĕng kơt pah kan tăm tiêu dŏng ăp buh sui sinh học, ĕk ndrôk. Tâm nĕ, nô mô dŏng dak ji n’gang tu ndrŭng, dak si hóa học. Tât abaơ, tiêu nô tăm tĕng kơt nau kan aơ uĕh hô ngăn: tơm jêng ndrêh uĕh, dăng, tu ndrŭng iê, gĕh âk ngăn play n’hanh rong pay jŏ, grăp têh, n’ha mĭt iê ngăn, n’ha mô gĕh rŭng, rlau năm play tiêu rlau âk…

Yor mray chăm di nau kan, tơm tiêu hao jêng tâm ban, neh uĕh tay, n’ha mô gĕh rŭng âk, nau uĕh jêng tâm neh mô gĕh roh…

Dŏng buh sui tă bơh ĕk ndrôk gơi tơm tiêu mô gĕh ôm reh ta yan bri mih. Ăp ntil buh sui sinh học suy kơl n’gang nau ji tưp khĭt ngačh, khĭt mbrơi ta tơm tiêu

Tăm tiêu tĕng nau kan ân nâp phĭt suy kơl tơm tiêu gĕh âk play n’hanh dŏng pĕ tiêu gĕh jŏ năm

H' Mai

985
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.