Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.

Ðah neh gĕh 3.000 met vuông, che Tường tĕng kơt pah kan tăm tiêu dŏng ăp buh sui sinh học, ĕk ndrôk. Tâm nĕ, nô mô dŏng dak ji n’gang tu ndrŭng, dak si hóa học. Tât abaơ, tiêu nô tăm tĕng kơt nau kan aơ uĕh hô ngăn: tơm jêng ndrêh uĕh, dăng, tu ndrŭng iê, gĕh âk ngăn play n’hanh rong pay jŏ, grăp têh, n’ha mĭt iê ngăn, n’ha mô gĕh rŭng, rlau năm play tiêu rlau âk…

Yor mray chăm di nau kan, tơm tiêu hao jêng tâm ban, neh uĕh tay, n’ha mô gĕh rŭng âk, nau uĕh jêng tâm neh mô gĕh roh…

Dŏng buh sui tă bơh ĕk ndrôk gơi tơm tiêu mô gĕh ôm reh ta yan bri mih. Ăp ntil buh sui sinh học suy kơl n’gang nau ji tưp khĭt ngačh, khĭt mbrơi ta tơm tiêu

Tăm tiêu tĕng nau kan ân nâp phĭt suy kơl tơm tiêu gĕh âk play n’hanh dŏng pĕ tiêu gĕh jŏ năm

H' Mai

1,210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.