Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.

Ðah neh gĕh 3.000 met vuông, che Tường tĕng kơt pah kan tăm tiêu dŏng ăp buh sui sinh học, ĕk ndrôk. Tâm nĕ, nô mô dŏng dak ji n’gang tu ndrŭng, dak si hóa học. Tât abaơ, tiêu nô tăm tĕng kơt nau kan aơ uĕh hô ngăn: tơm jêng ndrêh uĕh, dăng, tu ndrŭng iê, gĕh âk ngăn play n’hanh rong pay jŏ, grăp têh, n’ha mĭt iê ngăn, n’ha mô gĕh rŭng, rlau năm play tiêu rlau âk…

Yor mray chăm di nau kan, tơm tiêu hao jêng tâm ban, neh uĕh tay, n’ha mô gĕh rŭng âk, nau uĕh jêng tâm neh mô gĕh roh…

Dŏng buh sui tă bơh ĕk ndrôk gơi tơm tiêu mô gĕh ôm reh ta yan bri mih. Ăp ntil buh sui sinh học suy kơl n’gang nau ji tưp khĭt ngačh, khĭt mbrơi ta tơm tiêu

Tăm tiêu tĕng nau kan ân nâp phĭt suy kơl tơm tiêu gĕh âk play n’hanh dŏng pĕ tiêu gĕh jŏ năm

H' Mai

1,149
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.