Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh n’sĭt uĕh tâm nau pah kan yor tăm tơm tiêu nâp phĭt

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2016, dơi Ntŭk kan n’hưch bư mir jan ba – M’bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh n’hao nau rêh bon lan n’gor ntĭm, rnăk nô Nguyễn Ðình Tường, gŭ ta thôn 15, xă Dak Wer (Dak R’lâp) tĕng kơt gơi tăm tơm tiêu ân nâp phĭt tâm nau kan.

Ðah neh gĕh 3.000 met vuông, che Tường tĕng kơt pah kan tăm tiêu dŏng ăp buh sui sinh học, ĕk ndrôk. Tâm nĕ, nô mô dŏng dak ji n’gang tu ndrŭng, dak si hóa học. Tât abaơ, tiêu nô tăm tĕng kơt nau kan aơ uĕh hô ngăn: tơm jêng ndrêh uĕh, dăng, tu ndrŭng iê, gĕh âk ngăn play n’hanh rong pay jŏ, grăp têh, n’ha mĭt iê ngăn, n’ha mô gĕh rŭng, rlau năm play tiêu rlau âk…

Yor mray chăm di nau kan, tơm tiêu hao jêng tâm ban, neh uĕh tay, n’ha mô gĕh rŭng âk, nau uĕh jêng tâm neh mô gĕh roh…

Dŏng buh sui tă bơh ĕk ndrôk gơi tơm tiêu mô gĕh ôm reh ta yan bri mih. Ăp ntil buh sui sinh học suy kơl n’gang nau ji tưp khĭt ngačh, khĭt mbrơi ta tơm tiêu

Tăm tiêu tĕng nau kan ân nâp phĭt suy kơl tơm tiêu gĕh âk play n’hanh dŏng pĕ tiêu gĕh jŏ năm

H' Mai

1,065
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lượng người tham gia BHYT toàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2016, đạt 81%, vượt 2,5% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết 1167 của Thủ tướng Chính phủ.

* Lah rnoh bu nuyh rvăt Sam bŭt n’kar săk y tế tâm lam n’gor kơp ntơm lơ 31/12/2016, gĕh kan 81%, lơ 2,5% đah nau nchră đă kan Nau jrŭ 1167 bơh Thủ tướng Chính phủ.

* Zos chor nênhs tuôx côngv BHYT tangs nro xênhr xangv txus hnuz 31/12/2016, lo 81%, yangx 2,5% so li chiv tiêu trơưs Nghis cuêt 1167 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv.