Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hiệu quả khi thực hiện mô hình trồng hồ tiêu bền vững

16/03/2017 10:37 G3T+7

Năm 2016, được Trung tâm Khuyến nông - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh hướng dẫn, gia đình anh Nguyễn Đình Tường trú tại thôn 15, xã Đắk Wer (Đắk R’lấp) thực hiện mô hình canh tác hồ tiêu bền vững.

Với diện tích 3.000 m2, anh Tường thực hiện quá trình sản xuất hồ tiêu chủ yếu dùng các loại chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ. Đặc biệt, anh không sử dụng bất cứ một loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc hóa học nào. Đến nay, hồ tiêu sản xuất theo mô hình này cho kết quả tích cực: cây phát triển xanh tốt, chắc khỏe, mức độ sâu bệnh hại giảm, tỷ lệ đậu trái nhiều và chuôi trái dài hơn, hạt nẩy, tỷ lệ vàng lá giảm rõ rệt, giữ được lá, sản lượng cao hơn…

Nhờ chăm sóc theo đúng quy trình, cây tiêu phát triển đồng đều, đất tơi xốp hơn, lượng lá không bị rụng, dinh dưỡng được giữ trong đất…

Sử dụng phân bón hữu cơ bổ sung các nấm đối kháng chống thối rễ của cây hồ tiêu vào mùa mưa. Các chế phẩm sinh học giúp cho cây kháng được các bệnh chết nhanh, chết chậm

Trồng hồ tiêu theo hướng bền vững giúp tăng năng suất và giữ được vườn tiêu lâu hơn

H' Mai

1,148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.