Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv hlôngr cơ câur kôngz lông sâuv angr chos blêx nhoz Quảng Sơn

09/07/2020 19:50 G7T+7

Nhis hnuôr, cơ câur chiv kôngz xar Quảng Sơn (Đăk Glong) tiv zix mas zos 1 chiv blêx, 1 chiv maux.

Uô trơưs chuv trương hlôngr chor angr chos blêx tsi muôx kangz hâu chia chos đuô zangv kôngz yaz, sâu lo ntâu, txus hnuôr, tangs nro xar muôx jê 300 ha angr chos blêx chiv ntux Tsâux lo hlôngr chia chos: Kos laz, poz cưs, tâuv cxuô zangv, jâuz kuô luôs... Phênhv ntâu chor kôngz chos yaz por lênhx jông, sâu lo ntâu. Hur ntơư, muôx kangz hâu hlo mas kos laz Nhật Bản, đrul năng suât lo 25 tênhr/ha, đrul grê fênhx đrăngz 12.000 nhiax/kg. Chor kôngz chos yaz tsi tangs zos pangz trôngx qơư hlôngr cơ câur kôngz chos mas tsinhv pangz mangx cxuôv yeiz txu pluôs tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.

Tax đrăngl kos laz Nhật Bản nhoz jos N’Ting, xar Quảng Sơn txus cheix sâu, sâu lo muôx li 25 tênhr/ha

Jâuz kuô luôl lo pêx xinhv xar Quảng Sơn muôz lus chos hlôngr chor angr chos blêx tsi muôx kangz hâu

Cxuô zangv tâuv kror lo pêx xinhv muôz lus chos siv haz sâu lo muôx li 5 tênhr/sox

Lê Dung

1,148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.