Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uĕh tâm nau kan yor r’gâl ăp ntil tơm tăm ta neh tăm ba lŏ tâm xă Quảng Sơn

09/07/2020 19:50 G7T+7

Abaơ, du yăn tăm tơm ta xă Quảng Sơn (Dak Glong) dơi bu tăm du yăn ba lŏ, du yăn tuh vanh.

Bư tĕng nau ntĭm kan r’gâl ăp neh tăm ba lŏ mô gĕh jêng gơi tăm ăp ntil tơm tăm mhe, gĕh play âk, tât abaơ, lam xă lĕ gĕh dăch tât 300 hec ta neh tăm ba lŏ yăn Ðông xuân dơi bu r’gâl tăm tay ăp ntil tơm gĕh: Bum prŭm, tuh vang, mbo, n’ha tôr đe… Tâm nĕ gĕh âk ntil tơm tăm mhe jêng ngăn, play âk. Tâm nĕ, jêng ngăn ngên lah tơm bum prŭm Nhật Bản, jêh đôk tât 25 tân du hec ta, đah r’noh tăch tâm 12.000 rbăn du kí. Ăp ntil tơm tăm mhe bơh đah kơl xă r’gâl ăp ntil tơm tăm ân di lah hôm sâm kơl bư trŭnh nau ji ngot n’hanh trŭnh nau rêh o-ach tâm lam xă.

Ndênh tăm bum prŭm Nhật Bản ta bon N’Ting, xă Quảng Sơn tât yăn dôk, gĕh n’sĭt tâm 25 tân du hec ta

Tơm tôr đe mhe dơi bu nuyh bon lan xă Quảng Sơn dŏng tăm gơi r’gâl tơm ba tăm mô gĕh jêng

Tuh vanh mhe dơi bu nuyh bon lan rlong tăm n’hanh gĕh âk ngăn play, tâm 5 tân du sào

Lê Dung

1,145
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.