Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu jông ntơưv mô hinhx chos điz chia hur tsêr ar

06/02/2020 09:59 G2T+7

Kangz shông 2019, tix lâul Trần Văn Phan nhoz jos 5, xar Kiến Thành (Đăk R'lâp) hlôngr 1.000m2 angr cax phê lâul, tsi txi ntâu chia chos điz chia hur tsêr ar.

Xuz thơưx, tix lâul lo Tuv côngv chos điz chia Đăk R’lâp kra tsưr ziv uô tsêr ar haz chos thơưx chiv đrul tangs nro chi phir yangx 300 chơưx nhiax. Uô kangz 3 hli chos, vangx điz chia lo sâu, tangs nro thơưx chiv lo muôx 5 tênhr, grê muôs fênhx đrăngz 35.000 – 40.000 nhiax/kg. Trơưs tix lâul Phan, điz chia chos lo hur tsêr ar 3 – 4 chiv/shông, iz chiv uô kangz yưx chi phir sâu lo yangx 100 chơưx nhiax; tiv zix cheix tsaz sâu lo liv yangx 150 chơưx nhiax/chiv/1.000m2.

Điz chia zos zangv kôngz nhiav yangr ntux, chos lo 3-4 chiv/shông hur tsêr ar

Uô kangz 3 hli, điz nhangr fênhx đrăngz 1,5-1,7 kg, kangz ji mas lo iz jas đê táng nro

Chuôz zis tix lâul sâu hơpx đôngx muôs điz chia tsuô chor nênhs zuôr hur haz tov đrâu xênhr mas bov đamv grê muôs truôx

H'Mai

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.