Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uĕh tâm nau pah kan tăm rpŭng tôk tâm wâl n’king đah dŭng ni lon

06/02/2020 09:59 G2T+7

Lôch năm 2019, nô Trần Văn Phan ta thôn 5, xă Kiến Thành (Dak R’lâp) r’gâl 1.000 met vuông neh tăm ca phê, mô hôm gĕh play âk gơi tăm rpŭng tôk tâm wâl n’king đah dŭng ni lon.

Ntơm sa ơm, nô dơi Ntŭk kan ndrel tăm rpŭng tôk Dak R’lâp ntĭm bư wâl n’king đah dŭng ni lon jêh rĭ dŏng 300 r’keh prăk ndâk njêng nau kan mhe. Jêh 3 khay tăm, tơm rpŭng gĕh âk ngăn play, gĕh pĕ yăn tơm tât 5 tân, đah r’noh kh’lay prăk tăch ntơm 35.000 – 40.000 r’băn du kí. Tĕng nô Phan ân gĭt, rpŭng tôk dơi tăm tâm wâl n’king đah dŭng ni lon 3 – 4 tâ du năm, du tâ tăm jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor gĕh n’sĭt lơ 100 r’keh prăk, ta mông têt tăch gĕh lơ 150 r’keh prăk du yăn tăm tâm 1.000 met vuông.

Rpŭng tôk jêng tơm ŭch ma bri duh nar, dơi tăm 3 - 4 tâ du năm tâm wâl n’king đah dŭng ni lon

Jêh 3 khay tăm, play rpŭng jâk ntơm 1,5 – 1,7 kí du mlâm, lah dŭm dơi bu pĕ du tâ

R’năk nô bư sam bŭt buăn tăch r’văt play rpŭng tôk ma ăp bu nuyh tâm n’gor n’hanh bơh tăch n’gor gơi tăch gĕh kh’lay r’noh prăk

H'Mai

451
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.