Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jao ân r'năk bu nuyh bon lan mât mray bri

06/02/2020 09:56 G2T+7

Neh Bri dak Tà Ðùng (Dak Glong) huy ơm 20.937,7 hec ta; tâm nĕ gĕh dăch tât 16.000 hec ta neh bri dơi bu kơl prăk mât mray bri.

Ăp năm dăch abaơ Neh Bri dak Tà Ðùng lĕ ndâk nau kan jao rlau 6.000 hec ta neh bri ân ma rlau 200 r’năk bu nuyh bon lan tâmlamn’qual dơn nau kan bu jao, mât mray n’hanh chiă bri. Gĕh âk r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi bu jao mât bri lah r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk ntơm kăl e, dơi tâm pă jêng 19 tổ n’hanh mât bri ntơm ta xă Dak Som, Dak R’măng (Dak Glong) tât ta xă Phi Liêng, Ðạ K’nàng (n’qual Ðam Rông, n’gor Lâm Ðồng).

Tĕng Neh Bri dak Tà Ðùng, ăp r’noh neh jao mât mray aơ dơi bu nuyh bon lan mât, chiă uĕh ngăn. Nau ka bu jao mât bri aơ hôm suy kơl n’sĭt tay prăk ăp năm ma ăp r’năk bon lan ntơm 15 – 20 r’keh prăk. Bơh đah mât mray bri, bu nuyh bon lan pah kan ndrel ma Neh Bri dak Tà Ðùng tăm mhe, mât mray gơi n’sĭt tay prăk đăp mpăn tâm nau rêh.

Bu nuyh bon lan ndrel ma kiểm lâm Neh Bri dak Tà Ðùng hăn ksiêm mât mray bri

Bu nuyh bon lan phat muih gâ ta mpeh neh bri dơn mât mray

Ăp r’năk dơn nau kan bu jao mât mray bri pah kan ân di nau bu mbơh ntĭm, jă đă tĕng nau n’hêl phap luật mât mray bri

Lê Phước

422
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.