Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Giàng A Vang nsrôih nklaih nau rêh o-ach

25/07/2019 14:57 G7T+7

Tât ta Dak Nong ndâk njêng nau rêh mhe năm 2002, ur sai nô Giàng A Vang ta bản Giang Châu, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) mô gĕh du ntil drăp ndơ, đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, tât abaơ lĕ klaih nau rêh o-ach.

Ntơm gĕh 5 sào neh yôk, r’năk nô muih, tăm tơm tăm gleh nar gĕh mbo, bum blang gơi têm nkrem prăk rêl. Jêh gĕh prăk têm nkrem, nô tăm điều, ca phê. Nô mô n’sing, kâp Bri dak kơl, jêh dơi manh prăk Wâl prăk Yơh ndi nau rêh Bri bon n’gor, nô tăm tay tiêu n’hanh rong pêp djăr. Tât abaơ, r’năk nô lĕ gĕh 3 hec ta neh tăm tơm kông nghiệp; ndâk bư ngih wâl têh uĕh, gĕh n’sĭt lơ 250 r’keh prăk du năm, lĕ nau rêh o-ach. R’năk nô Giàng A Vang lah du r’năk tâm âk r’năk gĕh nau wăng sa blau, n’hao nau rêh bư lĕ nau o-ach tâm bản.

Lơ 2 hec ta ca phê tâ, r’năk nô Giàng A Vang jêh pĕ peh gĕh tât 5 tân

Bơh đah tăm tơm kông nghiệp, nô rong tay pêp djăr gơi n’sĭt tay prăk tâm r’năk

Yor nsrôih bư hao nau wăng sa r’năk nô lĕ klaih nau rêh o-ach, ndâk bư ngih wâl têh uĕh

Y Krăk

449
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.