Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan yor cấy mô bư rnih bum chưn Nhật Bản

09/03/2018 08:28 G3T+7

Lam n’gor Tuy Ðức abaơ gĕh tâm 2.500 hec ta neh tăm bum chưn Nhật Bản, dơi bu tăm âk ta ăp xă Quảng Trực, Dak R’tih, Dak Bŭk So n’hanh Quảng Tân. Gĕh n’sĭt ăp tâ tăm tâm n’qual tât rlau 40.000 tân.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bum chưn Nhật Bản jêng du ntil tơm tăm bư gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan bư mir jan ba ta n’qual Tuy Ðức. Khă nĕ, ăp năm dăch abaơ, yor rnih bum mô hôm uĕh nĕ bun chưn ta Tuy Ðức play mô âk n’hanh mô uĕh. Gơi nklaih nau jêr aơ, n’qual Tuy Ðức lĕ pơk nau kan bư rnih tăm bum chưn Nhật bản tă bơh cấy mô, gĕh n’sĭt uĕh ngăn tâm nau wăng sa.

Ăp tơm bum chưn cây mô gĕh ntơm 5 – 7 play

Ăp hec ta bum chưn cây mô jêh dôk gĕh ntơm 20 – 25 tân yan kăl wai n’hanh 15 – 18 tân yan bri mih

Kan bộ Jrô Wăng sa – Ndâk nkra ngil wâl ksiêm ntil nau kan tăm bum chưn tă bơh cấy mô

Phan Tuấn

601
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.