Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Zir xar Quảng Hòa hlôngr saz xangr uô hnox uô hâuk

26/06/2020 15:00 G6T+7

Xar Quảng Hòa (Đăk Glong) muôx 193 tsêr nênhs Zir đrul 787 lênhx nênhs nhoz. Kror hlôngr saz xangr uô hnox, cơưv shuv tsưr ziv chor nênhs môngl uô ntêx, uô trơưs khoz hocx cir thuôx, muôz chor kôngz, tsax yaz lus tu tưz uô muôx ntâu hlôngr txangr jông hur luz nênhx ntơưv nênhs Zir.

Tsi yuôr saz xangr “zus uô zus hnox”, chos tiz zangv blêx lax, nênhs Zir ntơưv hnuôr tưz pâuz uô hnox trơưs făngz hangx huv, chos ntâu chiv, ntâu zangv, ntâu tus. Ntâu chuôz zis tưz pâuz chos jâuz zus cangz, tu zus tsax cxu, hlôngr chos ntông hangr jôngr, chos siz shơư ntông hnox txir... Kror puv jông hlo mas pêx xinhv tưz pâuz uô hnox, pâuz xir por, chuôz zis yeiz plăngz tưz tsi yuôr.

Phuôv tsangr chos kôngz haz zus tsax xưs li tưv, nhux zos zangv uô hnox lo ntâu chuôz zis uô trơưs

Ntâu chuôz zis nênhs Zir tưz đâux tư chos cxangz ntông hnox txir

Chos jâuz zus cangz pangz chuôz zis muôv Nông Thị Nghiêm, jos 7 sâu lo nhiax ntâu

Tsôngv box Zir bangx krâur hnox tsuô tsax cxu ntơưv tâux chos

Hồ Mai

1,164
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.