Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box M’nông jos Bu N’Drung trâu saz uô hnox, ndê đhâu pluôs

12/12/2019 14:13 G12T+7

Jos Bu N’Drung, xar Đăk N’Drung (Đăk Song) muôx 67 tsêr, tiv zix mas zos nênhs M’nông.

Jos muôx li 100 ha angr uô hnox; hur ntơư muôx 9 ha angr lax chos 2 chiv blêx/shông, yangx 68 ha cax phê haz 40 ha phưx txoz. Zos gruôl uô hnox haz muôz khoa hocx cir thuôx lus uô kôngz lông mas sâu ntơưv cxuô zangv kôngz lông por lênhx lo ntâu đuô so li thâuv ntêx. Luz nênhx ntơưv tsôngv box ziv hnuz ziv phuôv tsangr haz truôx. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx li 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; tiv lês chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 10 tsêr (txir muôx li 14%).

Nhis hnuôr, nênhs kôngz jos Bu N’Drung chos 2 chiv blêx/shông, đamv bov lương thưx

Phưx txoz zos kôngz chos tsinhv uô kangz cax phê ntơưv pêx xinhv muôx 40 ha

Tsôngv box M’nông tưx tênhr zuz kôngz haz siz kra tsưr ziv lu njil cax phê, uô muôx nôngz yaz, tsi txir jông đuô

A Trư

520
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.