Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu Nong bon Bu N’Drung nsrôih pah kan, hao tâm nau rêh gơi klaih nau o-ach

12/12/2019 14:13 G12T+7

Bon Bu N’Drung, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 67 r’năk, gĕh âk bu nuyh Bu Nong rêh.

Bon gĕh dăch tât 100 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ gĕh 9 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yăn du năm, lơ 68 hec ta cà phê n’hanh 40 hec ta tiêu. Yor gơih pah kan n’hanh tĕng kơt di kĩ thuật bư mir nĕ ăp tơm tăm gĕh âk ngăn play đah ma năm ơm. Nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ hao n’hanh dăp mpăn. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh ta nau pah kan tâm 25 r’keh prăk du năm; r’noh r’năk o-ach lĕ trŭnh hôm e 10 r’năk (gĕh tâm 14% r’noh r’năk).

Abaơ, bu nuyh bon lan bon Bu N’Drung tăm 2 yăn ba du năm, gơi gĕh tŏng piăng sa

Tiêu lah du tơm dơi tăm âk jêh ca phê bơh bu nuyh bon lan đah r’noh neh gĕh tăm tât 40 hec ta

Bu nuyh Bu Nong ươm êng tơm tăm n’hanh mbơh hưn nau bên gep n’kĭng ca phê, bư gĕh ntil ca phê mhe, gĕh âk play

A Trư

482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.