Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đồng bào M’nông bon Bu N’Drung tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo

12/12/2019 14:13 G12T+7

Bon Bu NDrung, xã Đắk NDrung (Đắk Song) có 67 hộ, chủ yếu là đồng bào M’nông.

Bon có khoảng 100 ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó có 9 ha đất ruộng cấy 2 vụ lúa/năm, hơn 68 ha cà phê và 40 ha hồ tiêu. Nhờ cần cù lao động và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất các loại cây trồng ngày càng tăng lên so với trước. Cuộc sống của đồng bào đang từng bước phát triển và ổn định. Thu nhập bình quân đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 10 hộ (chiếm 14%).

Hiện nay, người dân bon Bu N’Drung cấy 2 vụ lúa/năm, đảm bảo nguồn lương thực

Hồ tiêu là cây trồng chính sau cà phê của người dân với diện tích 40 ha

Đồng bào M’nông tự ươm cây giống và chia sẻ cho nhau cách ghép chồi cà phê, tạo giống mới, năng suất cao

A Trư

759
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.