Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsôngv box Chu xar Thuâns Hax tsêz nôngz kôngz chiv ntux cuz

04/07/2019 09:55 G7T+7

Nôngz nhôngl nuôr, tsôngv box minhx cxưx Chu xar Thuâns Hax (Đăk Song) tangz tov tox tsongs tsêz nôngz chiv ntux cuz shông nuôr. Sâuv ntâu chor angr tưz chos kôngz chiv ntux tsâux, tsôngv leix angr chia chos blêx.

Trơưs WBPX xar Thuâns Hax, nhangx xangv chiv ntux cuz, tangs nro xar muôx yangx 30 ha angr chos blêx. Nôngz blêx lo chos ntâu hlo hur chiv nuôr zos Cim ưu 18.

​​​​​​​

Tix lâul Triêus Toanx Pham nhoz jos Đăk Thôt sir zôngv mair laix hair angr

​​​​​​​

Bangx zuz blêx uô ntêx môngl chos hur lax

​​​​​​​​

Tsôngv box Chu iz tuôv cxix môngl chos blêx lax chiv ntux cuz

Hồ Mai

3,668
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.